Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Allmänna avfuktningslösningar
 3. Fukt­reglering i gasfördelarstationen

Fuktreglering i gasfördelarstationer

Externa avfuktningssystem torkar Ex-zoner

I gasfördelarzoner måste trycket på naturgas som uppstår under högt tryck minskas, för att kunna matas in i lokala nät. Till följd av minskningen kyls rörledningen ner extremt mycket genom förångningsentalpi, så att daggpunkten för den omgivande luften kan underskridas året runt. Det bildas fukt och till och med is. Här ser ett avfuktningssystem som finns installerat utanför Ex-zonen till att byggsubstansen, metalldelarna och elektroniken skyddas. 

Följderna av fukt och hög luftfuktighet i gasfördelarstationer är välkända – och kostsamma: Korrosion på rör, trappor och andra metalldelar liksom fuktighetsbetingade stopp i styrningselektroniken kan medföra mycket höga kostnader. För att detta inte ska hända lönar det sig att investera i ett professionellt luftavfuktningssystem.

Lösning: luftavfuktare som placeras utanför med cirkulations- eller genomluftsdrift

Eftersom det av tekniska skäl inte finns luftavfuktare för gas-Ex-zoner, kan det endast användas apparater i gasfördelarstationer som ställs upp utanför det explosionsfarliga området. Drifttypen kan användas på två olika sätt:

 1. Luftavfuktning i cirkulationsdrift (tryckneutralt) i kombination med övervakningsanordningar som en "gassniffare". Fördel: Något lägre energibehov.

 2. Luftavfuktning i genomluftdrift (övertryck). Energibehovet är då något högre men garantin för den föreskrivna lägsta friskluftmängden i stationen säkerställs.

Trotec Group realiserar luftavfuktningssystem i gasfördelarstationer med mobila adsorptionsluftavfuktare i TTR-serien med typegenskapen "D". Dessa är tack vare den enkla luftmängdsinställningsmöjligheten "Duoventic" lämpliga för båda scenarier. TTR 400 D och TTR 500 D arbetar enligt TTR-Trisorp-Dual-principen med två separata luftöppningar och separata ventilatorer för varje kretslopp. Detta möjliggör förutom genomluftdrift med torr friskluft utifrån även cirkulationsdrift. På så sätt säkerställs kontinuerlig torrhållning av gasfördelarstationen.

Industriservice: Säkerhet i Ex-zonen genom provdrift

Med Trotecs industriservice är realiseringen av ett säkert avfuktningskoncept för hela Ex-zonen i gasfördelarstationen garanterad: Om nödvändigt testar vi funktionsförmågan hos vår lösning med mobila apparater och installerar de stationära systemen först efter en testfas med tillfredsställande resultat. Därmed förblir inte bara fuktigheten, utan även budgeten, under kontroll, eftersom det inte kan uppstå oväntade kompletteringar.

Här hittar du fler lösningar för elleverantörer...

Tillfälligt behov? Uthyrningsutrustning för alla behov

TKL – Trotec Rental Division

För att säkra lönsamheten när det handlar om expressersättning för maskiner som inte fungerar eller för att utöka kapaciteten vid tillfälliga behovstoppar, står TKL, Trotec Rental Division och Europas ledande uthyrningspartner med över 10 000 apparater för uthyrning och snabb 24-timmars leveransservice till förfogande. Hyr exempelvis:

 • Avfuktningsaggregat som adsorptionstorkar eller industritorkar
 • Värmeaggregat som elvärmare och oljevärmeaggregat
 • Luftkonditioneringar, luftfuktare, luftrengörare och luktneutraliserare
 • Fläktar, även med explosionsskydd, eller vindmaskiner
 • Värmekameror

I vår TKL-uthyrningsportal finns uthyrningsapparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …